น.ส.ตัญญุตา ประจงแสงศรี

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท แก่นักศึกษาปีที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี น.ส.ตัญญุตา ประจงแสงศรี เป็นผู้รับมอบทุน